Skip to main content

2 – 3 Mayıs tarihleri arasında Future Blockchain Summit Dubai’de yapıldı

Dijital dünyanın sınırları yoktur. İlk kripto para birimi – bitcoin’den sonra 2009 yılında başlayan blockchain teknolojisi hızlı gelişimi hala devam ediyor. Uzmanların çoğu, bu alandaki en büyük keşiflerin hala devam ettiğine biliyorlar, bu nedenle, pazar profesyonellerinin teknoloji uygulama alanlarını ve deneyim alışverişini genişletmek için sürekli iletişim halinde olmaları gerekiyor.
Read More

Листинг токена DEEX на BTC ALPHA + эскпресс-баунти!

Хотим объявить о том, что состоялся листинг токена DEEX на биржевой площадке BTC-ALPHA. Токен уже находится в списке торговых пар и в ближайшее время мы ожидаем увеличения торговых оборотов и повышения ликвидности. Но это не единственная хорошая новость.
Read More

Vote for DEEX on KuCoin

The main goal of the DEEX project is the creation of a convenient and functional platform for cryptocurrency trading. But we do not create a project alone, but together with the best investors and traders. We create it together with you! Today, we all have a chance to make a significant leap in the development of DEEX. And we should use it! The KuCoin Exchange launches a vote for the best project for listing tokens on its trading platform.
Read More

Голосование за листинг DEEX на KuCoin

Основная цель проекта DEEX – создание удобной и функциональной платформы для криптовалютной торговли. Но мы создаем проект не в одиночку, а вместе с лучшими инвесторами и трейдерами. Мы создаем его вместе с вами! Сегодня у всех нас появился шанс сделать значительный скачок в развитии DEEX. И мы должны им воспользоваться! Биржа KuCoin запускает голосование за лучший проект для листинга токенов на своей торговой площадке.
Read More

KuCoin’de DEEX’e oy verin

DEEX projesinin ana hedefi, kripto para ticareti için uygun ve işlevsel bir platform oluşturulmasıdır. Ancak, tek başına bir proje oluşturmuyoruz, en iyi yatırımcı ve tüccarlarla birlikte yapmaktayız. Bugün hepimizin DEEX’in gelişiminde önemli bir yükselme yapma şansı var. Ve onu kullanmalıyız! KuCoin borsası, kendi platformunda listelenmesi için en iyi proje oylama başlattı.
Read More

Artex – blockchain in art

Blockchain allows to implement projects, which functionality easily integrates the creative ideas of developers with the power and flexibility of distributed registry systems. The symbiosis of creativity and technology is exactly what makes unique developments popular, bringing real benefits not only to ordinary people, but to the entire blocchain community. This is exactly the Artex Global project, which partnership withdecentralized DEEX ecosystem we are happy to announce on July 12 – the international photographer day.

Artex – блокчейн в искусстве

Блокчейн позволяет реализовывать проекты, функционал которых с легкостью объединяет креативные идеи разработчиков с мощью и гибкостью систем распределенного реестра. Симбиоз творчества и технологий – это именно то, что делает уникальные разработки востребованными, принося реальную пользу не только простым людям, но и всему блокчейн сообществу. Именно таким проектом является Artex Global, о сотрудничестве с которым мы рады сообщить всем пользователям и партнерам децентрализованной экосистемы DEEX именно 12 июля, в день фотографа.
Read More

Artex – sanatta blockchain

Blockchain teknolojisi, projeleri geliştirmenize olanak tanır, işlevselliği, geliştiricilerin yaratıcı fikirlerini, dağıtılmış kayıt sistemlerinin güç ve esnekliğiyle kolayca bütünleştirir. Yaratıcılığın ve teknolojinin simbiyozu, eşsiz gelişmeleri popüler kılan tam da budur, sadece sıradan insanlara değil, tüm blockchain topluluğuna da gerçek faydalar getirir. Bu tam olarak, Artex Global projesidir. Ortaklığımızı 12 Temmuz tarihinde ‘fotoğrafçılar’ gününde merkezi olmayan ekosistem DEEX’in tüm kullanıcılarını ve ortaklarını bilgilendirmekten mutluluk duyuyoruz.
Read More